Distansbackup

INVID Gruppen - Molntjänster

I trygga händer

Att skydda data från stöld, brand och avbrott är en viktig del i företagets drift, och till det behövs noggranna rutiner, resurser och hög kompetens. INVID Distansbackup ser till att ditt företags alla viktiga data finns lagrat oavsett mängd och arbetssätt. Säkerheten höjs rejält och ni slipper hantera de krångliga rutiner som krävs för att systematiskt säkerställa all data.

Några av fördelarna med INVIDs Distansbackup:

 • Katastrofsäkring - ett viktigt steg i arbetet med att få företagets data säkrat utanför den ordinarie verksamheten och lokaliteterna
 • Inga krångliga rutiner som bandbyten, verifikationer, kontroll av loggar, återläsning och ändrade rutiner vid sjukdom och semester
 • En flexibel lösning där ni enkelt kan öka eller minska lagringsbehovet
 • Ingen investering i egen utrustning
 • Backup över stadsnät, Internet, fasta förbindelser
 • Högre prestanda genom lågt bandbreddsbehov via tekniken blockbackup
 • Avancerad versionshantering ger goda möjligheter till säkerhetskopiering och arkivering
 • Lagring sker på två eller flera åtskilda lokationer
 • Dedikerad personal som bara har till uppgift att kontrollera backuploggar och regelbundet göra restore-test
 • Enkelt gränssnitt för att återställa datafiler

 

INVID Distansbackup Server

Distansbackup Server installeras med en agent för varje server. Backup lagras sedan med minst två stycken olika kopior i INVIDs drifthallar. Lösningen har stöd för ett stort antal operativsystem och versioner av dessa som backup kan göras från:

 • Windows och Windows Server
 • Linux kernel
 • UNIX
 • SUN Solaris
 • AIX
 • HP-UX
 • Mac OS

 

Lösningen har stöd för en rad databaser som backup kan göras på såsom:

 • Microsoft Exchange Server
 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft SharePoint Server
 • Oracle SQL
 • Domino / Lotus Notes

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »