Kommunikation

INVID Gruppen - Molntjänster

Bra kommunikation är en förutsättning för nöjda användare

INVID har mycket bra kommunikationslösningar till våra tre drifthallarna i Sverige. Vi har fiber indraget i hallen från de ledande leverantörerna i respektive region, och har dessutom etablerade kommunikationslänkar in till våra drifthallar med kommunikationsoperatörerna TDC, Telia, TELE2, Telenor och IP Only (de stora med egna nät i Sverige). 

Upphandling Kommunikation

Vi hjälper även våra kunder med kommunikationsupphandlingar. Vi har med åren lärt känna operatörerna och kan få fram de rätta lösningarna i kombination med att vi kan ta den kvalitativt bästa och mesta ekonomiska förbindelsen in i vår drifthall. Vi har dessutom internetaccess via ett antal stadsnät i Sverige, vilket ofta resulterar i en kostnadseffektiv väg in till våra drifthallar.

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »