droponline.se

INVID Gruppen - Molntjänster

En lösning på nätet som tryggar din data

Är du trött på att användarna lägger känslig data i sin privata Dropbox? Då är droponline.se lösningen för dig! Droponline.se är en fildelningslösning som låter er dela ut delar av företagets interna fillagring på Internet. Några av fördelarna är enligt nedan:

  • Fildelning för interna och externa kontakter med säkerhet på Internet
  • Fildelning med delade mappar och gäståtkomst för uppladdning samt krypterad lagring och överföring
  • Synkning av valfritt antal mappar, och återställande av raderade filer
  • Synkning till datorer, mobila enheter (app för iPad och Android) och webb.
  • Tjänsten har även Active Directory och organisationsstödsprogram, stöd för fjärradering, och rapporter och användarstatistik för administratören

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »