Managed Desktop

INVID Gruppen - Molntjänster

Managerad desktop med applikationshantering

Med den här tjänsten får du en fungerande arbetsplats med uppdaterade applikationer till en fast månadskostnad. En mycket kostnadseffektiv lösning som inte kräver konsulter på heltid. Alla desktop installeras och underhålls med standardiserade paket av applikationer. Vi använder verktyget UpKeeper för att kontrollera och installera klienten.

Vi erbjuder ett antal standardpaket av hårdvara som vi tillsammans väljer ut, och därefter standardiserar vi hela desktop-parken med ett begränsat antal hårdvaror för att få en så homogen och kostnadseffektiv lösning som möjligt.

Managed Desktop inkluderar

  • Standardiserad applikationshantering
  • Automatiska installationer av OS och applikationer
  • Patch-hantering
  • Inventering av hårdvara
  • Inventering av mjukvara
  • Licensmätning av programutnyttjande
  • Rapportfunktion

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »