Integration

Integration

För att maximera affärsvärdet

Integration av olika system är en viktig del i en organisation, och vi hjälper våra kunder att ta tillvara på sina befintliga IT-system och gjorda IT-investeringar. För det är när systemen pratar med varandra som vi kan få ut maximalt affärsvärde och störst flexibilitet. Vi har god erfarenhet av att utveckla öppna lösningar i varierande miljöer, så att ni kan leva med er integrationslösning även när verksamhetssystemen byts ut.

 

Vad är systemintegration?

Med integration eller systemintegration menas i allmänhet ett flöde av data i någon form mellan två eller flera aktörer. En eller flera avlämnande aktörer lämnar ifrån sig data som en eller flera aktörer sedan tar emot antingen helt oförändrat eller i bearbetad form. Detta kan ske helt utan inblandning av en integrationsmotor, oftast genom att den ena aktören har byggt in funktionalitet för detta, denna typ av integration kallar vi direktintegration.

Direktintegration är allt som oftast ett försäljningsargument från systemleverantörens sida som sannolikt ger en lägre investeringskostnad.

Fördelarna med att blanda in en integrationsmotor syns sällan direkt och det är inte ovanligt att det initialt blir en högre kostnad att utveckla integrationer i en central lösning. På längre sikt och med ökande antal integrationer uppdagar sig dock fördelar som tillförlitlighet – en punkt att hantera och övervaka, för alla integrationer, samt mätbarhet – samlad loggning som gör det enkelt att mäta volymer.

Den största vinsten visar sig dock den dag då systemet behöver bytas ut eller förnyas, att byta ut ett system med ett spindelnät av direktintegrationer är i det närmaste en omöjlig uppgift där samtliga inblandade system i någon mån blir inblandade och kan behöva göra anpassningar. Med all integration samlad via en central integrationsmotor är samma uppgift inte alls lika betungande, i detta fall handlar det om att skapa och anpassa en koppling mot det nya systemet medan övriga inblandade aktörer fortsätter kommunicera som vanligt.

Vad vi kan göra för er

Den kompetens man vanligen talar om kring systemintegration är utvecklarkompetensen men i själva verket utgör denna bara en bråkdel av den totala resursåtgången vid nyutveckling. Uppskattningsvis utgör hands-on-tiden inte mer än 20% av den totala, medan resterande 80% går åt till kartläggning och utredning av flöden, begrepp och förutsättningar samt dokumentation och uppföljning. Utvecklarkompetensen är ofta produktspecifik medan den övriga kompetensen är generisk och är applicerbar oberoende av teknisk lösning för systemintegration.

INVID har god erfarenhet av systemintegrationsarbete i Microsoft Biztalk och Tieto Enterprise Integration Server (TEIS).

Vi kan bland annat erbjuda hjälp med nyutveckling eller anpassning av befintliga integrationer, kartläggning och utredning av flöden och verksamhetsprocesser, dokumentation av befintliga integrationer, stödjande vid etablering av arbetsprocesser och rutiner för integrationsfunktionen.

Nyfiken att veta mer? Hör av dig.

orebro@invid.se eller till 019-16 68 70

Välkommen!

 

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss för att erhålla mer information om oss och våra tjänster.

INVID Örebro

019-16 68 70

orebro@invid.se


Besöksadress:
Klostergatan 23, 703 61 Örebro


Maila INVID om önskad kontakt via ett smidigt formulär »