INVID har tilldelats ramavtal Klient

2017-06-22

Nytt ramavtal från Kammarkollegiet

INVID har tilldelats ramavtal Klient - Datorer, Surfplattor/Läsplattor, Bildskärmar, Tunna klienter och tillbehör.
Avtalsperiod: 2017-06-01 - 2018-11-30

Kammarkollegiet uppger att det senast i månadsskiftet maj-juni kommer att vara möjligt att avropa från ramavtalen. Avropen kommer att ske med förnyad konkurrensutsättning där samtliga ramavtalsleverantörer ges möjlighet att svara. Läs mer om avrop och om avtalet på avropa.se

INVID Mitt har med bolaget INVID Stockholm AB vunnit det nya avtalet och är där med på regionerna:

  • Klient 2, Stockholm, Gotland och Sydöstra Sverige
  • Klient 4, Rikstäckande

INVID kan erbjuda allt ifrån enstaka leveranser av klienter och övriga produkter med tillbehör till mer omfattande leveranser av större volym. Vi har lång erfarenhet av klienthantering och arbetsplats som tjänst, välkommen att kontakt oss för mer information eller om frågor gällande ramavtalet. 

Kontaktperson inom INVID Mitt är: 
Lennart Ekman: 08-400 260 21, lennart.ekman@invid.se

Välkommen att kontakta oss, vi hjälper er gärna med avrop och allt som rör ramavtalet!

_____________________________________________

Ramavtalsområdet omfattar klientprodukter och produktnära tjänster samt tillbehör.

Med produktnära tjänster avses tjänster som är direkt kopplade till de klienter som kan avropas på ramavtalen. Tidpunkten för utförandet av tjänsten kan vara skild från köpet av klienten. Produktnära tjänster kan avropas separat, dvs. fristående från klienterna. Vidare omfattas även produktnära konsultstöd och tjänster.
Med tillbehör avses hårdvara med tillhörande drivrutiner och programvara som kan installeras till dator eller till bildskärm m.m. Läs mer på avropa.se för mer info

INVID har tilldelats ramavtal Klient