Eget telekom bolag inom INVID

2017-02-10

Eget telekom bolag inom INVID

INVID ser en ökad efterfrågan på kvalificerade Telekom-tjänster och expanderar verksamheten genom att öppna INVID Mitt Telekom. Etableringen sker i Stockholm vilket ger INVID en bättre marknadstäckning och bolaget har nu 11 kontor på 10 orter i landet.Läs mer