Tilldelning i Kammarkollegiets upphandling IT Drift Mellan

2017-11-29

INVID Mitt AB vann tilldelning i Kammarkollegiets upphandling IT-drift mellan för myndigheter

I den aktuella upphandlingen efterfrågades i stort samma tjänster som i den tidigare, men som i den nya upphandlingen kan avropas i olika kombinationer utifrån myndigheternas specifika behov. Bastjänster och tilläggstjänster som ingår i upphandlingen och som INVID svarar upp mot är följande: Applikationsförvaltning, Applikationsdrift, Applikation som tjänst, Klienttjänster, Utskriftstjänster, Datacentertjänster samt Nätverk och kommunikation. Följande stödtjänster kan avropas: Service Management, Service Desk, Stödsystem, På-plats personal, Tredjepartsintegration, Integration, Övervakning samt Licenshantering.

INVID Mitt AB har sedan tidigare blivit tilldelad ramavtalsområdet Mindre på IT drift, och nu även området Mellan. Ramavtalet tecknas på 3 år med möjlighet att förlängas upp till 7 år.

- ”Självklart är vi jätteglada att vi vunnit tilldelning i upphandlingen även för IT-drift Mellan. Nu ser vi fram emot att få fortsätta leverera IT-drift till myndigheter runt om i landet och växa ytterligare med förhoppningsvis ännu fler myndigheter. För oss är det ett riktigt gott kvitto på att våra datahallar, processer och rutiner håller den absolut högsta standarden och säkerhetsklassningen som går att få på den svenska marknaden idag.” säger Tore Nallgård, VD INVID Mitt AB.

INVID Mitt AB har idag 3 stycken toppmoderna datahallar i Västerås där det idag står ett antal tusen servrar som driftas och underhålls löpande. Under 2016 förvärvade även bolaget IBM:s datacenter som därmed blev den tredje datahallen i Västerås.

- ”Det faktum att vi just har flera myndigheter och stora referenser inom stat och kommun inom just IT-drift gör att vi ofta står starka i konkurrensen. Vi vet att vi kan leverera riktigt säker, stabil och trygg IT-drift på den här nivån och det är i många fall just det som blir avgörande i val av leverantör, nivån på säkerheten.”  avslutar Tore Nallgård, VD INVID Mitt AB.

Avtalsnummer och mer om avrop hittar du här.

Tilldelning i Kammarkollegiets upphandling IT Drift Mellan