Visst kan vi behålla produktioner i våra högkostnadsmiljöer

2018-01-04

- välkommen till ett kostnadsfritt seminarium i Anderstorp den 8/2 där vi tar ett helhetsgrepp om Smart industri, allt från forskning till praktiskt införande i produktionen!

 

 

 

Forskning och produktionsteknik i praktiken
Vi på INVID bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium på Hotell Åsen i Anderstorp under torsdagsförmiddagen den 8/2.

Aktivitetens syfte är att ta ett helhetsgrepp om Smart industri och berätta om hur man kan agera om man vill behålla produktioner i våra högkostandsmiljöer

Anrättningen kommer att kryddas med gästföreläsare från två olika organisationer som kommer att berätta om allt från forskarens perspektiv till ett praktiskt införande hos ett lokalt företag.

 

Forskningsprojekt
Prodhög är ett forskningsprojekt vid Jönköping University med syfte att utveckla en metod som identifierar och prioriterar kritiska faktorer för att företag ska kunna behålla
produktionen i högkostnadsmiljöer som Sverige. 

Projektet ingår i det regionala forskningsprogrammet som är ett samarbete mellan Jönköping University, Region Jönköpings län och näringslivet.

 

 

Identifiera, värdera och prioritera
Tillsammans ska forskarna och företagen i projektet identifiera, värdera, och prioritera kritiska faktorer som gör det möjligt att tillverka konkurrenskraftigt i en högkostnadsmiljö.

De ska även analysera hur företag kan hantera dessa faktorer för att säkerställa högre prestanda och konkurrenskraft, samt bibehållna eller ökade tillverkningsvolymer
i högkostnadsmiljöer.

 

Projektrapport och slutsatser
Jönköping Universitys logistikprofessor Per Hilletofth kommer att medverka på seminariet för att berätta om hur projektets arbete har framskridit fr.o.m. starten i januari 2015 och vilka slutsatser som man har dragit innan arbetet avslutades i december 2017.

 

 

 

Produktionsuppföljning i praktiken
Det finns säkert många som är nyfikna på att få insikt i hur företag har upplevt effekterna efter det att man har implementerat Smart industri-lösningar. 

 Gnosjö Automatsvarvnings VD Linda Fransson kommer att berätta om hur hon upplevt hur detta påverkar sitt företags produktion.

 Linda kommer att dela med sig av sina erfarenheter och vilka lärdomar hon har erhållit efter det att medarbetarna har fokuserat på att mäta och följa upp sitt företags
produktionsprocesser och hur de sedan har tagit dessa till nya nivåer.

 

 

 

Anmälan via aktivitetssite senast 25/1

Känn er varmt välkommen att anmäla er till denna kostnadsfria aktivitet senast torsdagen den 25/1 via aktuell aktivitetssite som nås via bilden ovan eller via följande adress:
http://aktiviteter.jkp.invid.se/seminarium-smart-industri-februari-2018/Register

 

 

 

Mer information
Välkommen att kontakta Mathias Gyllensvärd vid INVID om ni önskar mer information om våra lösningar inom Smart industri i allmänhet och om det aktuella seminariet i synnerhet via följande kontaktuppgifter:

 

Visst kan vi behålla produktioner i våra högkostnadsmiljöer