Vill ni kunna skapa effektiva aktivitetsflöden som genererar konkurrensfördelar?

2017-08-21

- i så fall kan vi på INVID lösa detta med en smart och användarvänlig lösning i Pyramid!

 

Ett klassiskt bekymmer
Händer det ibland att även ni känner att ni inte har full kontroll över er organisations olika processaktivitetsflöden och att detta i sin tur hämmar er produktivitet med tillhörande extra kostnader?

 

Effektivare flöden som genererar konkurrensfördelar
Vad sägs om att få tillgång till en funktion i Pyramid som medför att ni kan effektivisera era flöden som i sin tur skapar ökad kvalitet i era tjänster och att ni därmed erhåller ökad konkurrenskraft på marknaden?

I så fall erbjuder vi på INVID en användarvänlig lösning i form av vår tillämpningsmodul Processaktivitetsflöden.

 

 

Strukturerar och överskådligt
I denna lösning kan ni strukturera er organisations olika processaktivitetsflöden på ett flexibelt sätt som sedan publiceras på ett överskådligt sätt för exempelvis såväl de berörda medarbetarna som för företagets ledning.

 

Smidigt och modernt
Den användarvänliga lösningen är lämplig för samtliga organisationer som vill kunna strukturera sina processaktivitetsflöden på ett smidigt och modernt sätt så att samtliga berörda medarbetare vet vilka personer som skall göra vad och vid vilka tidpunkter på ett effektivt sätt.

 

 

Checklistor
Via denna funktion jobbar man utifrån en användarvänlig checklista som säkerställer så att inga moment faller mellan stolarna för olika typer av flöden för exempelvis projekt, produktion, servicehantering, artikeladministration och personalärenden.

Lösningen innefattar exempelvis automatiska larmindikeringar, kopplingar till kalenderfunktionen och ”Att göra-listor” för handläggningar i nuläget och kommande veckor.

 

Beroendestyrt
Lösningens flöden är beroendestyrda vilket innebär inga ingående aktiviteter kan påbörjas i ostrukturerad ordning för det att det föregående momentet har avslutats på ett godkänt sätt.

 

Uppskattade mervärden
Andra exempel på uppskattade mervärden utgörs av;

• Smarta hanteringar av undermappar
• Smidiga kopieringar av mallar
• Enkla kopplingar av dokument som genererar spårbarhet
• Flexibla möjligheter till att kunna lägga till nya aktiviteter i flödet under pågående projekt
• Möjlighet att implementera underlag från Excel

 

Mer information
Missa inte att läsa mer om denna intressanta lösning genom att klicka på länken nedan;

Länk - Produktblad

Välkommen även att kontakta oss på INVID för mer information om denna intressanta tjänst på tel. 036-30 88 88. 

Om ni vill kan ni ta direktkontakt med vår medarbetare Emil Kinderbäck gör ni lämpligen detta via följande mailadress;

emil.kinderback@invid.se

 

Vill ni kunna skapa effektiva aktivitetsflöden som genererar konkurrensfördelar?