Uppskattad Risk- och möjlighetshanteringsutbildning

2017-04-28

- en förmiddag fylld av viktiga råd och tips inom ett högaktuellt område!

 

Fullmatad halvdagsutbildning
Tillsammans med vår samarbetspartner D5Q hade vi på INVID nöjet att få bjuda in till en fullmatad halvdag den 27/4 där vi ännu en gång lyfte på locket och presenterade idéer och metoder för att hitta rätt inom det högaktuella området Risk- och möjlighetshantering. 

 

Lång erfarenhet
Som vid tidigare utbildningstillfälle var det vår gästföreläsare Billy Brattås som höll i trådarna. Han har lång erfarenhet av såväl de aktuella standarderna som optimala risk- och möjlighetshanteringar utifrån de fyra grundbultarna Plan, Do, Check och Act.

 

Fyra olika steg
Det första steget är att planera och det är då viktigt att basera sitt planerande på framtagen fakta. För att sedan starta processen är det viktigt att klargöra vem som gör vad, samt ansvar, befogenheter och resurser varje person skall besitta. När mätningarna och effekterna är framtagna, etableras styrning för att antingen bibehålla eller förbättra sina mätningar. 

När man sedan blickar tillbaka tar man lärdom och utvärderar inför framtiden, och antingen etablerar framgång eller omarbetar det som behövs.

 

Delmoment
Några av de delmoment som behandlades under torsdagsförmiddagen på INVIDs huvudkontor i Jönköping redovisas i punktform nedan;

  • Övergripande mål
  • Extern systematik
  • Revisionsfakta
  • Brainstorming, fiskbensdiagram m.m.
  • Riskvärdering
  • Rapport, åtgärdsplan och kommunikation

 

Höga utvärderingsbetyg
Av utvärderingsblanketterna att döma så var det enbart mycket nöjda deltagare som lämnade INVID Jönköping efter en avslutande lunch och vi från arrangörshåll vill passa på att tacka samtliga besökare för en givande förmiddag. 

 

Bilder
Välkommen att ta del av ett kortare bildspel i PDF-format genom att klicka på länken nedan:

Länk - Bildspel

Uppskattad Risk- och möjlighetshanteringsutbildning