INVID lanserar en efterfrågad lösning för smidig administration av riskhanteringsärenden

2017-05-08

- möjlliggör en strukturerad uppföljning av beslutade åtgärder på ett enkelt och flexibelt sätt.

 

Den efterfråga lösningen INVID Riskhantering möjliggör smidig administration och strukturerad uppföljning av riskhanteringsärenden.

 

Kraftfull sökfunktion
En av lösningens starkaste funktioner utgörs av den kraftfulla sökfunktionen. Tillsammans med andra funktioner erhålls olika vyer, som t.ex. ”Ej åtgärdade risker”, ”Mina aktiviteter” och ”Aktiviteter som ska genomföras”.

Dessa vyer kan med fördel publiceras på t.ex. Intranätets startsida.

 

Metadata
Via funktionen Metadata kan eventuella risker och konsekvenser kategoriseras och beskrivas. Dessutom kan sannolikheter och konsekvenser uppskattas på en skala mellan 1-5 och därifrån räknas samman till en aktuell allvarlighetsgrad.

Därefter beskrivs och tidsätts ansvarsåtgärderna i en mall med tvingande fält. För ytterligare funktion kan dokument kopplas till olika aktiviteter, exempelvis åtgärdsplaner.

 

Mailfunktion
Utgående mail kan sändas med automatik till ansvarande person, exempelvis när en aktivitet snart löper ut.

 

Samma databas
Genom integrationen med Microsoft SharePoint öppnas möjligheter till lagring av tillhörande dokument samt integrerad inloggning via AD.

Detta skapar en strukturerad hantering med ”riskhantering” i samma databas.

 

Mer information på egen hand
Välkommen att ta del av mer information om INVID Riskhantering på egen hand via länken nedan:

Länk - INVID Riskhantering

 

Mer information
Välkommen att kontakta Robert Stenmarker för personlig och fördjupad information om INVID Riskhantering via följande alternativa kontaktvägar;

INVID lanserar en efterfrågad lösning för smidig administration av riskhanteringsärenden