Nöjda deltagare under seminarium om ISO-standarder och ledningssystem i Nässjö

2016-05-19

Under torsdagsförmiddagen den 19/5 arrangerade Nässjö Näringsliv och vi på INVID ett seminarium på vårt kontor i Nässjö. De nöjda besökarna fick i samband med detta bl.a. ta del av nyheterna inom ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Dessutom informerade vi om effektiva och användarvänliga ledningssystem.

 

Erfaren gästföreläsare
Vid denna aktivitet har vi tagit hjälp av en ytterst erfaren gästföreläsare för att informera om ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.  Vi talar i detta sammanhang om Billy Brattås som är Lead Auditor och certifierad miljörevisor.

 

Rutinerad föreläsare från INVID
Utöver Billy Brattås finns även en av INVID’s rutinerade medarbetare, Robert Stenmarker, på plats för att informera om effektiva och användarvänliga portallösningar inom effektiva och användarvänliga ledningssystem.

 

Delmoment
Under torsdagens seminarium fanns olika delmoment med fokus på nyheterna inom ISO 9001/14001:2015. Om vilka förändringar som skett och hur vi berörs av dem, omvärldsbevakning, processutveckling och ökad kundnytta.

Därefter var det dags att koncentrera sig på Ledningssystem med tillhörande informations- och processhantering.

 

Högt utvärderingsbetyg
Av de samtliga inlämnade utvärderingsblanketterna att döma så var det mycket nöjda deltagare som lämnade INVID Höglandet efter den aktuella aktiviteten och vi vill passa på att tacka samtliga deltagare för en mycket givande förmiddag.

 

Bilder
Välkommen att klicka på länken nedan för att ta del av ett kortare bildspel från den aktuella aktiviteten.

Bilder – Seminarium – ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 - 160519

Nöjda deltagare under seminarium om ISO-standarder och ledningssystem i Nässjö