Dipart Entreprenad AB uppskattar en modern, stabil och flexibel IT-driftslösning med hög leveranssäkerhet.

2016-03-02

Det framgångsrika byggföretaget Dipart Entreprenad AB i Stockholm uppskattar INVIDs leveranssäkra IT-driftslösning. Kunden anser att det bottnar i INVIDs genuina teknikkompetenser i kombination med ett ytterst kundorienterat synsätt.

Dipart Entreprenad AB (Dipart) är ett kvalitetscertifierat byggföretag som verkar inom Stockholmsregionen och grundades 1993 i Nacka.

Affärsidé och erbjudanden
Vi talar om ett kvalitetscertifierat byggföretag som erbjuder helhetslösningar på större ROT-projekt åt bostadsrättsföreningar, försäkringsbolag, företag och offentliga beställare. 

Totalentreprenör
Dipart strävar efter att vara totalentreprenör åt större professionella beställare. Tyngdpunkten ligger på betongbaserade konstruktioner och inom detta område åtar man sig även nyproduktion.

Affärsområden
Företagets verksamhet är uppdelad i tre affärsområden; Hus, Betong och Bygg. Kort beskrivet så riktar sig hälften av verksamheten mot betongrenoveringar. Den övriga delen utgörs av tjänster inom byggservice och traditionella byggentreprenader.

Värdegrund
Dipart lägger stort värde vid sin värdegrund, som medarbetarna själva har varit med och tagit fram. Resultatet av arbetet ledde till ett formaliserat dokument som man arbetar aktivt med på olika sätt i sin verksamhet, exempelvis inom utvecklingssamtal, rekrytering, introduktion av nyanställda och i vår utvärdering i byggprojekten. 

Mångfald
Ett annat tydligt exempel på värdegrundsarbetet kan utläsas av företagets stora mångfald bland sina medarbetare. Ett stort antal kvinnor och inte mindre än ett tjugotal olika nationaliteter kan räknas in på lönelistan.

Involverad personal
En så stor del som möjligt av entreprenaden utförs med egen personal som i regel är involverad genom hela processen från projektering till avslutat projekt. 

Sist men inte minst så är man angelägna om att ha kul ihop, att visa respekt för varandra och att agera kundorienterade genom hela sin organisation!

INVIDs leverans
INVID levererar en komplett IT-driftslösning åt företaget i fråga, bl.a. i form av lagring, backup, mail och databashanteringar. Vi levererar även åtkomst till servrar och program utanför kontoret via VPN eller fjärrskrivbord.

Ovärderliga förutsättningar
Dipart IT-chef, Jan Thorsell, sammanfattar sina tankar om INVID som IT-partner på följande sätt;

- Vi är mycket nöjda med hur INVID hanterar sitt åtagande mot oss. De levererar en modern, stabil och flexibel IT-driftslösning på ett sätt som tilltalar oss mycket.
   
  Vi uppskattar deras leveranssäkerhet som möjliggörs tack vare deras genuina teknikkompetenser i kombination med ett ytterst kundorienterat synsätt. 

  Sammantaget skapar allt detta ovärderliga förutsättningar för oss att kunna koncentrera oss fullt ut på vår kärnverksamhet.

Mer information
Missa inte att läsa mer om Dipart och de aktuella lösningarna genom att klicka på länken nedan:

Läs mer här – Success Story – Dipart

Dipart Entreprenad AB uppskattar en modern, stabil och flexibel IT-driftslösning med hög leveranssäkerhet.