Uppskattad Pyramid-utbildning för ett optimalt projektgenomförande!

2016-06-15

Onsdagens påbyggnadskurs inom Pyramids projektmodul, med fokus på ekonomiska mervärden, fick högt utvärderingsbetyg.

Under onsdagen den 15 juni arrangerade INVID Jönköping en såväl lättsam som avancerad utbildning inom Pyramids Projektmodul.

 

Målgrupp och förkunskaper
Utbildningen riktade sig huvudsakligen till de som är vana projektledare och som hade förkunskaper motsvarande det som man erhåller i samband med vår Grundutbildning som arrangerades den 6 april.

 

Kursledare och inledning
Kursen leddes av Håkan Andersson, en av våra egna, högt certifierade, Pyramidkonsulter. 

För att kunna skapa en gemensam kunskapsplattform inledde Håkan utbildningen med en snabbgenomgång av innehållet från vår Grundutbildning inom Projektledning.

 

Skapa och revidera projektbudgetar/prognoser
Under utbildningsdagen behandlades det bl.a. hur man kan skapa och revidera projektbudgetar/prognoser för order och projektgrupper, vilket ger möjligheten att följa upp hur budgetvärden har förändrats över tid.

 

Successiv vinstavräkning
Det ägnades även en del av utbildningstiden åt ämnet successiv vinst-avräkning. Detta används för order som registreras i rutin 110 Projekt och 410 Order och då pågående arbeten ska värderas enligt principen för successiv vinstavräkning.

 

Agendapunkter
Nedan följer en uppräkning av de aktuella agendapunkter under den fullmatade utbildningsdagen;

 • Projekthanterande företag
 • Olika Projekttyper, Projektstatusar
 • Rapportering av tid
 • Rapportering av material
 • Projektinköp
 • Rapportering av leverantörsfakturor
 • Budgetering
 • Á contofakturering
 • Fakturering
 • CRM
 • ROT och RUT
 • Uppföljning

 

Högt utvärderingsbetyg
Av de samtliga inlämnade utvärderingsblanketterna att döma så var det mycket nöjda deltagare som lämnade INVID Jönköping efter den aktuella utbildningen och vi vill passa på att tacka samtliga deltagare för en mycket givande dag.

 

Bilder
Välkommen att klicka på länken nedan för att ta del av ett kortare bildspel från onsdagens utbildning.

Se bilder från dagen här.

Uppskattad Pyramid-utbildning för ett optimalt projektgenomförande!