Inbjudan till användarträff för AutoFlowChart och ledningssystem i Jönköping den 8/9

2016-08-17

- en dag fylld med nyheter, seminarium och workshop om ledningssystem, processer, användartips, revisionsarbete och ISO-standarder.

 

Kostnadsfri användarträff 
Efter ett antal kunddagar på bl a Hooks Herrgård, satsar vi i år på en användarträff i våra egna lokaler i Jönköping. 

Den aktuella dagen kommer att ha ett tydlig användarfokus och inriktning på kompetens kring området ledningssystem i allmänhet, och processer och AutoFlowChart i synnerhet.

Välkommen till ett kostnadsfritt arrangemang somvi hoppas - och tror - kommer att bli något utöver det vanliga.

 

Nyheter och välrenommerade gästföreläsare!
Under denna fullmatade aktivitet kommer vi även informera om vilka nyheter som är på gång just nu inom INVIDs marknadserbjudande avseende området ledningssystem.

Förmiddagens två seminariepass kommer att ledas av två välrenommerade gästföreläsare som kommer arr berätta om revisionsarbete och ISO-standarder. 

Anna Lager Larsson kommer berätta om bra, och kanske mindre lyckade, erfarenheter och exempel från sina många genomförda revisoner.

Mats Lövstad fyller sitt pass med nyheter och tips inför nya ISO 9000 och ISO 14000.

 

Workshops
Efter en smakfull lunch är det sedan dags för parallella workshops.

Där delar vi upp oss i grupper för att diskutera ämnen som processkartläggningar, riskhanteringar och förbättringsarbeten.

 

Anmälan senast 1 september
Ni är varmt välkomna att läsa mer om vad vi erbjuder under denna aktivitet, och registrera er anmälan, på aktuell aktivitetssite som nås via följande länk:

Länk - Aktivitetssite - Användarträff 2016-09-08

 

Mer information 
Om ni har några frågor gällande denna dag, eller vill ha mer information, kontakta gärna INVIDs Robert Stenmarker via fölljande kontaktuppgifter:

Inbjudan till användarträff för AutoFlowChart och ledningssystem i Jönköping den 8/9