Premiärutbildning inom Pyramid Systemadministration i INVIDs regi hos kund i Borås

2016-04-20

Under måndagen den 18 april var det premiär för INVIDs Pyramidutbildning Systemadministratör. Premiären ägde rum hos kunden ACG Gruppen i Borås.

Den efterfrågade Pyramidutbildningen är en skräddarsydd sådan för systemadministratörer. Premiärutbildningen leddes av en av INVIDs Pyramidkonsulter, nämligen Kenneth Åhsberg.

 

Systemansvarig
Utbildningen riktar sig till personal inom företag som använder Pyramid och som har behov av en systemansvarig i organisationen med kunskap om hur Pyramid är uppbyggt och fungerar.

 

Underhåll och administration
Som systemadministratör tar man hand om arbetsuppgifter som är relaterade till Pyramids systemrutiner samt underhåll och administration.

 

Värdefullt stöd
Den person som har genomfört denna utbildning kommer att kunna utgöra ett värdefullt stöd för övriga medarbetare genom att ta hand om Pyramids systemrutiner på ett optimalt sätt.

 

Behovsstyrt utbildningsdatum
För denna utbildning finns inget bestämt datum. Man kan nämligen avropa utbildningen på en månads varsel via en intresseanmälan. På så sätt får vi en gemensam möjlighet att skapa ett utbildningsdatum som passar olika verksamheter.

 

Måndagens ingående delmoment
Utbildningens agenda vid ACG Gruppen i Borås den 18/4 utgjordes av följande huvudpunkter;

 

  • PBS administration (Bolag, språk, regler för körning av programmet, datumformat m.m.)
  • Användare, arbetsplatser och skrivarhantering
  • Administrera behörigheter i behörighetsmodulen
  • Pyramids Windows-tjänster
  • Diagnosverktyg i Pyramid, registerdiagnos och Runtime trace
  • Registerstädningar
  • Registerloggningar och loggningsflöde
  • Tips för optimering av Pyramid
  • Kontroll- och underhållsmenyer i Pyramid

 

Mera information
Välkommen att läsa mer om utbildningen via länken nedan;

Läs mer om utbildningen Systemadministratör

Känner er även varmt välkomna att kontakta INVIDs Thomas Wärmner för ytterliga information via följande kontaktuppgifter;

Premiärutbildning inom Pyramid Systemadministration i INVIDs regi hos kund i Borås