Omtyckt frukostseminarium med fokus på Molntjänster

Tisdagen den 24 november arrangerade INVID Jönköping ett uppskattat frukostseminarie med fokus på möjligheterna med molntjänster i allmänhet och Office 365, samt hur Windows 10 kan påverka en verksamhet i positiv riktning.

INVID’s frukostseminarie den 24/11 genomfördes i en positiv anda och nöjda deltagare som fick med sig matnyttig information hem kring molntjänster, Office 365 och Windows 10. Hur dessa kan påverka en verksamhet i positiv riktning. Samtidigt där deltagarna hade möjlighet att diskutera kring ämnena med våra duktiga konsulter och säljare.

Bilder – Frukostseminarium

Molntjänster
Vid seminariet gick vi igenom vilka hot och möjligheter som öppnar sig via olika typer av molntjänster, vad man bör tänka på initialt och vilka nyttoeffekter man erhåller.

Office365
Vi presenterade även vårt paketerande molntjänstutbud i allmänhet och inom Office 365 i synnerhet. Vi fördjupade oss på delar av Office 365 som förenklar vår arbetsdag på olika sätt och hur man väljer rätt licens för sin verksamhet.

Windows 10
Utöver detta ägnade vi en del av aktiviteten åt Windows 10 och hur det kan påverka ens verksamhet. Vilka möjligheter finns och vad påverkas?

Nöjda deltagare
Av utvärderingsblanketterna att döma så var det nöjda deltagare som lämnade INVID Jönköping efter detta frukostseminarium och vi på INVID vill passa på att tacka samtliga för en givande dag.

Bilder
Välkommen att klicka på länken nedan för att ta del av ett antal fotografier som togs under det aktuella arrangemanget.

Bilder – Frukostseminarium

Omtyckt frukostseminarium med fokus på Molntjänster