Kundreferenser

Vi på INVID arbetar ständigt med att göra IT så enkelt som möjligt för våra kunder. Det ställer höga
krav på oss som leverantör samtidigt som våra kunder prioriteras dygnet runt.

Vi ser utmaningen i varje ny kundrelation och arbetar efter att leverera anpassade tjänster. Vi tillhandahåller
unika lösningar anpassade efter kundens förutsättningar, mål och visioner med flexibilitet och trygghet i fokus.

Vi är stolta och glada över våra kunders framgångar tillsammans med oss. Välkommen att ta del av några
exempel på detta genom att klicka på respektive bilder nedan.