Systemutvecklingstjänster

INVID utvecklar företagsanpassade applikationer för optimal funktionalitet och skräddarsyr
den för att göra maximal nytta och ge ekonomisk avkastning för er verksamhet. 

Lösningarna kan vara allt från e-handelslösningar eller specifika mobila appar till helt fristående
programvaror eller med applikationer baserade på standardplattformar såsom Microsoft SharePoint.
För att leverera rätt effekter startar projektet alltid med en nuläges- och behovsanalys där våra
rutinerade verkssamhetskonsulter kartlägger verksamhetens önskemål och syftet med systemstödet.

Till detta skall läggas en lönsamhetskalkyl för att säkerställa investeringens riktighet. Därefter utvecklas
programvaran enligt INVIDS ”xyz metodik” och funktionstestas mot uppsatta mål och funktion innan den
tas i bruk. Med vår metodik kan ni alltid känna er trygga med att vi tillsammans når uppsatta mål i utsatt tid.

 

Välkommen att kontakta oss på INVID på tel. 036-30 88 88
för detaljerad och personlig information om våra systemutvecklingstjänster.

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »