AMEa Etablering

Stöd och hjälpmedel under etableringsprocessen för nyanlända

Den användarvänliga lösningen innehåller funktioner för att skapa nödvändig kontroll på individer, hushåll samt boenden.

I systemet bygger man egna checklistor som används under processen och som utgör viktiga stöd i arbetet samtidigt som det minimerar riskerna för att eventuellt missa några relevanta fakta i de aktuella ärendena.

Det är exempelvis smidigt att skapa egna listor för de olika punkterna som man sedan bockar av efter hand som etableringsprocessen fortgår.

En molntjänst där allt ingår
AMEa Etablering är en ny bekantskap i den populära AMEa-familjen, och den tredje medlemmen vid sidan av AMEa WEb och SommarAME@.

Liksom sina båda systerprogramvaror är AMEa Etablering en s.k. molntjänst vilket innebär att ”allt ingår” i konceptet.

Läs gärna mer om AMEa Etablering genom att klicka på pdf:en nedan och du får fram vårt produktblad:

Mer information och kostnadsfri visning
Välkommen att kontakta oss på INVID för mera information om denna intressanta tjänst och en kostnadsfri visning på tel. 036-30 88 88.

AMEa Etablering

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »