Servicedesk/SPOC

Vi registrerar alla ärenden som kommer in via telefon, mail eller vår webb-portal i vårt
ärendehanteringssystem. Därefter prioriterar och löser vi ärenden baserat på avtalade
servicenivåer och överenskomna rutiner.

SPOC (Single Point of Contact) innebär att användare även kan registrera ärenden som inte
berör tjänster som INVID ansvarar för. Vi registrerar ärendet, samlar in relevant information
och analyserar ärendet innan vi säkerställer att ärendet vidareförmedlas till rätt supportinstans.

Välkommen att kontakta oss på INVID på tel. 036-30 88 88
för detaljerad och personlig information om våra Servicedesktjänster.

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »

Kontakta oss

Jönköping

Välkommen att kontakta oss på INVID Jönköping för att erhålla mer information om oss och våra tjänster.

INVID Jönköping

036-30 88 88

jonkoping@invid.se


Besöksadress:
Batterig. 18, Jönköping


Maila INVID om önskad kontakt via ett smidigt formulär »