Finns det verkligen hopp för svensk industri?

2017-10-04

- oh ja, ett kunskapsintensivt seminarium i Jönköping visade hur optimering av organisationer, processer och teknik skapar nödvändig konkurrenskraft för svenska företag!

 

Stor utmaning
Många svenska företag står idag inför den stora utmaningen om att kunna möta den globala konkurrensen. För att kompensera
för det måste de man bli effektivare och leverera större mervärden.

 

Strategisk partner
Vi på INVID är en strategisk partner inom Smart industri och i vårt koncept där vi hjälper företag på resor mot en ny företagskultur utgår vi ifrån tre perspektiv; organisation, processer och teknologi.

 

 

Seminarium om Smart Industri
Under tisdagen den 3/10 arrangerade vi ett seminarium om Smart Industri på vårt kontor i Jönköping.

Under seminariet tog vi ett helhetsgrepp om Smart industri och vi gästades av föreläsare från tre olika organisationer. Allt från forskarens perspektiv till produktionsteknikens horisont till ett praktiskt införande hos ett lokalt företag.

 

Forskningsprojekt
Jönköping Universitys logistikprofessor Per Hilletofth beskrev bl.a. om arbetet inom Prodhög som är ett forskningsprojekt vid Jönköping University.

Syftet med projektet är att utveckla en metod som identifierar och prioriterar kritiska faktorer för att företag ska kunna behålla
produktion i högkostnadsmiljöer som Sverige.

 

 

Produktionsteknik
Sven Johansson, från företaget TEMAbility, föreläste ur ett produktionstekniskt perspektiv och berättade om deras metod för utveckling inom Smart
Industri med inriktning på tre delar; Teknik, Ekonomi Management.

 

Organisation, processer och teknik
Vi på INVID berättade själva om vårt koncept inom Smart industri med fokus på organisation, processer och teknik och som har väckt ett stort intresse på marknaden.

Resultatet för detta ger gott hopp för svensk industri om man är beredd på att göra en viktig resa mot en ny företagskultur.

Se gärna en sammanfattande film om vad vi menar genom att klicka på länken nedan;

Film - Smart industri

 

Positivt praktikfall
En av de kunder som har anammat detta koncept i sin produktion är Forserum Safety Glass AB.

Under seminariet berättade en av företagets medarbetare, Josef Zetterberg, om hur detta har påverkat deras dagliga produktion i en rejäl positiv riktning.


 

 

Högt utvärderingsbetyg
Seminariet genererade flera positiva upplevelser och av utvärderingsblanketterna att döma så var det mycket nöjda deltagare som lämnade INVID Jönköping efter den aktuella aktiviteten.

Vi är mycket glada för detta och vill passa på att tacka samtliga för en mycket givande dag.

 

Fotografier
Välkommen att klicka på länken nedan för att ta del av ett antal fotografier som togs under den positiva aktiviteten hos INVID i Jönköping den 3/10 som visade att det finns gott hopp för svensk industri om man är beredd på att göra en viktig resa mot en ny företagskultur med fokus på organisation, processer och teknik.

Länk - Bildspel

Mer information
Välkommen att kontakta oss på INVID på tel. 036-30 88 88 för detaljerad och personlig information om vårt koncept inom smart industri.

Finns det verkligen hopp för svensk industri?