Fortsatt stark tillväxt för INVID Gruppen

2017-03-17

- Årsbokslutet för 2016 redovisar en omsättning om totalt 470 M SEK vilket motsvarar en ökning om totalt 34 M SEK jämfört med föregående års siffror.

 

Det blåser fortsatt stark medvind för INVID Gruppen AB. 

I samband med årsbokslutet för 2016 redovisas en omsättning om totalt 470 M SEK vilket motsvarar en ökning om totalt 34 M SEK jämfört med föregående årsbokslut.

Till detta skall läggas en redovisad vinst om drygt 25 M SEK efter finansiella poster vilket motsvara en vinstmarginal om 5,3 %.

 

Lokal närhet och nationell grupptillhörighet
Den personliga och lokala närheten i kombination med stark nationell grupptillhörighet och uttalade kärnvärden i form av effektivitet, etik och moral, kvalitet och trygghet gör sammantaget INVID till en trygg och stabil IT-partner med resurser att växa tillsammans med kundernas ökade behov.

 

VD-kommentar
André Prien, VD INVID Gruppen AB, kommenterar bokslutet på följande sätt;

- Vi är mycket nöjda över hur INVID Gruppen har fortsatt att utvecklas i snabb takt även under 2016. Vi ser detta som ytterligare ett kvitto på att vår målmedvetna satsning på riktigt högkvalitativa IT-tjänster är lyckosam.

Våra flexibla lösningar inom IT-infrastruktur, Molntjänster och Verksamhetsstöd tas emot positivt på en allt mera konkurrensintensiv marknad. 

Ett exempel på detta utgöra av våra skalbara IT-driftslösningar som väcker allt större intresse på marknaden. Vi uppvisar glädjande nog stark tillväxt, och efterfrågan på våra tjänster ökar konstant hos en nöjd skara av kunder som också fortsätter att växa.

André utvecklar sina tankar på följande sätt;
- 2016 var helt klart ett mycket bra år för oss. Vi har bl.a. tecknat diverse stora avtal som sträcker sig över långa tidshorisonter vilket utgör en stor trygghet för oss. Detta möjliggör i sin tur fortsatt långsiktiga investeringar för att därmed kunna stärka oss ytterligare som en framgångsrik aktör på marknaden.

Vi ser positivt på framtiden och trots ett mycket bra 2016 ser vi fram emot en god tillväxt även under 2017.

 

Mer information
För mer information, vänligen kontakta VD André Prien eller vVD Tore Nallgård via följande kontaktuppgifter;


André Prien, VD INVID Gruppen AB
Telefon: 036-30 88 88 E-post: andre.prien@invid.se

Tore Nallgård, vVD INVID Gruppen AB
Telefon: 021-10 66 00 E-post: tore.nallgard@invid.se

 

Fortsatt stark tillväxt för INVID Gruppen