Högt uppskattad Pyramid-användarträff med representanter från Unikum.

2016-05-18

Under onsdagen den 18/5 arrangerade INVID en uppskattad Pyramid-användarträff med fokus på nyheter och två utvalda områden .

 

Extern spetskompetens
Till just denna träff vid INVIDs huvudkontor i Jönköping var Unikums produktchef Staffan Sturesson och supportchef Annett Ahrberg inbjudna för att bidra med extern spetskompetens från Pyramids hjärta i Lund.

 

Nyhetspass och rundabords-diskussioner
Efter ett inledande nyhetspass vidtog tre intressanta runda bords-diskussioner inom de två områdena Lager/Logistik och Ekonomi/Administration, där såväl Unikum som INVID bidrog med moderatorer.

 

InteraktivitetFlertalet intressanta ämnen behandlades under denna interaktiva träff. Problemlösningar var ett av dem och i samband med detta kunde besökarna ta tillfället i akt att ventilera vad som upplevdes jobbigt i den dagliga verksamheten.

 

Väl förberedda
I och med att INVIDs och Unikums personal hade erhållit önskat underlag om dagens innehåll från besökarna i förtid så kunde de sistnämnda få tips på hur man på bästa sätt kunde lösa sina frågeställningar  med ett ännu mer effektivt nyttjande av Pyramid.

 

Högt utvärderingsbetyg
Av de samtliga inlämnade utvärderingsblanketterna att döma så var det totalt sett en mycket uppskattad användarträff och v
i från INVIDs sida vill passa på att tacka samtliga besökare för en mycket givande dag.

 

Bilder
Välkommen att klicka på länken nedan för att ta del av ett kortare bildspel från den aktuella aktiviteten.

Länk - Pyramid-användarträff - 20160518

Högt uppskattad Pyramid-användarträff med representanter från Unikum.