Nöjda deltagare under Pyramids ekonomi- och administrationsutbildning

2016-03-09

Under onsdagen den 9/3 arrangerade INVID en uppskattad Pyramidutbildning inom ekonomi- och administration som fick mycket högt betyg av de engagerade deltagarna.

En av INVIDs affärssystemskonsulter, Ann Gustafsson, höll i trådarna under en fullmatad dag på INVIDs huvudkontor i Jönköping.

Utbildningens fokus låg på att ge de intresserade deltagarna kunskaper i hur man kan effektivisera det dagliga bokföringsarbetet i affärssystemet Pyramid.

Ann informerade om flertalet matnyttiga finesser inom följande delmoment;

  •          Bokföringsår, kontoplan, kontodimensioner
  •          Momshantering
  •          Standardkonton
  •          Budget
  •          Verifikat, preliminärverifikat och automatkontering
  •          Avstämning reskontra och övriga konton i balansräkningen
  •          Saldo- och resultatinspektion
  •          Studiosökningar, BI - (Business Intelligence) och Tickers
  •          Pyramids ekonomi-rapporter
  •          Bygga egna ekonomi-rapporter

 

Högt utvärderingsbetyg
Av de inlämnade utvärderingsblanketterna att döma så var det mycket nöjda deltagare som lämnade INVID Jönköping efter den aktuella aktiviteten och vi vill passa på att tacka samtliga för en mycket givande dag.

Bilder
Välkommen att klicka på länken nedan för att ta del av ett kortare bildspel från den aktuella aktiviteten.

Bilder – Pyramidutbildning – Ekonomi- och administration

Nöjda deltagare under Pyramids ekonomi- och administrationsutbildning