Ni missar väl inte att ta steget mot ett optimalt projektgenomförande den 20/4?

2016-03-18

Onsdagen den 13 april är sista möjliga anmälningsdagen för den efterfrågade påbyggnadsutbildningen inom Pyramids projektmodul med fokus på ekonomiska mervärden.

 

Målgrupp
Utbildningen riktar sig huvudsakligen till er som är vana projektledare och som har förkunskaper motsvarande det som man erhållit tidigare i samband med vår Grundutbildning som närmast arrangeras hos oss på INVID i Jönköping den 6 april.

Lättsamt och avancerat
Välkommen till en såväl lättsam som avancerad utbildning inom Pyramid Projekt där vi tillsammans tar steget mot ett optimalt projektgenomförande.  

Snabbgenomgång
För att säkerställa att samtliga har en gemensam kunskapsplattform så kommer vi att inleda utbildningen med en snabbgenom gång av innehållet från ovan nämnda Grundutbildning.

Projektbudgetar/prognoser
Under den fullmatade heldagen kommer vi bland annat fokusera på hur man skapar och reviderar projektbudgetar/prognoser för order och projektgrupper vilket ger möjligheten att följa upp hur budgetvärden har förändrats över tid.

Successiv vinstavräkning
En stor del av utbildningen kommer även att ägnas åt ämnet successiv vinstavräkning. Detta används för order som registreras i rutin 110 Projekt och 410 Order och då pågående arbeten ska värderas enligt principen för succesiv vinstavräkning.

Mer information - Anmälan senast 13 april
Välkommen att läsa mer om denna heldagsutbildning - och även anmäla er - senast den onsdagen den 13 april via en aktivitetssite som ni når genom att klicka på länken nedan.

Länk – Mer information om aktiviteten

Ni missar väl inte att ta steget mot ett optimalt projektgenomförande den 20/4?