Ett lyckosamt samarbete som bygger på pålitlighet, flexibilitet och bra dialoger

2016-03-04

June Emballage AB är ett framgångsrikt företag som måttanpassar förpackningar efter kundens önskemål. De säger sig uppskatta INVIDs leveranssäkra IT-lösning och att vi har lagt grunden för ett affärssystem som utgör ett viktigt stöd för hela verksamheten.

 

Bakgrund
June Emballage AB (June Emballage) grundades 1988 och levererade i det skedet små- och medelstora serier av måttanpassade transportförpackningar. Under 1997 såldes företaget till Stora Enso Packaging.

 

Välkänt företag
Idag är June Emballage ett välkänt företag på marknaden, med modern maskinpark och en av Europas bästa konverteringsmaskiner för små och medelstora serier.  

 

Affärsidé
June Emballages affärsidé är att tillverka måttanpassade transportförpackningar i små och medelstora serier, med eller utan tryck. Detta med max 16 arbetstimmars leveranstid till slutkund. Företaget ska vara en pålitlig partner – idag och i framtiden.

 

Produkter
Det Jönköpingsbaserade företaget tillverkar produktanpassade transportförpackningar i wellpapp. Förpackningarna tillverkas helt utan formatbegränsningar i små och medelstora serier med eller utan tryck.

 

INVIDs leverans
INVID har förmånen att agera IT-partner till June Emballage via affärssystemet Pyramid som har implementerats i hela verksamheten. Leveransen har skapat ett
effektivt flöde som genomsyrar hela företaget med större kontroll inom produktion, ekonomi och sälj.

 

Pålitlig, flexibel och snabb samarbetspartner
Mikael Sandberg, VD vid June Emballage AB, säger att han anser att INVID är en pålitlig, flexibel och snabb samarbetspartner som genererar stor kontroll och snabbt flöde i deras verksamhet.

Hans säger vidare att han tycker att vi har hög kompetensnivå inom Pyramid och att June Emballage tack vare detta har tagit ett stort kliv framåt i sina processer och att samarbetet bygger på pålitlighet, flexibilitet och bra dialoger.

Mer information
Välkommen att läsa mer om June Emballage AB och de aktuella lösningarna från INVID genom att klicka på länken nedan:

Läs mer här – Success Story – June Emballage

Ett lyckosamt samarbete som bygger på pålitlighet, flexibilitet och bra dialoger