Tänk efter, tänk om och börja er resa idag…

2016-06-17

- … mot en ny företagskultur via smarta beslutsstöd i er produktion!

Som vi sedan tidigare har informerat om så har INVID nyligen förvärvat företaget Exoro. Tack vare detta kan vi nu även erbjuda intressanta och populära lösningar inom området Beslutsstöd Produktion.

 

Stora besparingar
Många företag har sett marginalerna minska p.g.a. höjda råvarupriser och ökad konkurrens. Det är svårt att ta igen förlusterna på intäktssidan.

Vi på INVID påstår att det finns minst 20 % besparingar att göra vid varje maskin. I många fall utan att några större investeringar behövs.

I ett fall har besparingarna överstigit 50 % vilket inneburet att man får ut mer på ett skift än man tidigare fick på två skift.

      

 

 

Viktigt ledningssystem
Vårt koncept Exoro system Production Intelligence (ePi )har blivit ett viktigt ledningssystem för företag som ställer höga krav på tillgänglighet och funktionalitet.

 

Taktpulser
ePi baserar sig på att man mäter taktpulsar från maskiner via microbrytare som räknar antal och där…

  • (T) Avgör om maskinen står stilla
  • (A) Jämför kalkyltid med verklig tid (Takttid)
  • (K) Räknar kasserade detaljer

Slutprodukten blir effektiv maskintid (TAK/OEE talet).

 

Mål
Målsättningen med systemet är att öka antalet effektiva maskintimmar och produktiviteten med befintliga resurser.

 

 

Produktivitetsfaktor 
Låt oss titta på ett exempel för en maskin.

Nuläge effektiv maskintid 55%. Mål 80%.Traditionell mätmetod

 

 

Observera att denna mätmetod inte genererar några reella förbättringssignaler.

 

Vår mätmetod
Vår mätmetod baserar sig på förhållandet Maskintid/Bemanningstid.
Frigjorda resurser skapar möjlighet till reducering av övertid, extraskift, inhyrd personal samt tid för FU och inte minst förbättringsarbete.

Om det inte finns möjlighet till ökad avsättning frigörs bemanningstimmar inom företaget.

Frigjorda resurser/Produktivitetsökning
Låt oss titta på ett exempel nedan.

Budgeterad bemanningstid i en fabrik är 40 000 tim.

Diagrammet visar sambandet mellan frigjorda timmar och ökad produktivitet

Metoder
För ett framgångsrikt arbete krävs bra metoder. INVID har tillsammans med kunder och konsulter tagit fram en arbetsmodell som vi kallar
”Strukturerat förbättringsarbete i 4 steg”.

Steg 1: Introduktion 
Ledning och nyckelpersoner skall förstå behovet av förbättringsarbete.

 

 

 

Steg 2: Försök 
Förbättringsarbete inom ett begränsat område för att hitta ett koncept som passar verksamhet.

 

 

 

Steg 3: Införande 
Införa förbättringsarbetet på bred front med stort engagemang från högsta ledningen.

 

 

 

Steg 4: Expansion 
Införa förbättringsarbetet inom indirekta funktioner samt med kunder och leverantörer.

 

 

 

 

Verktyg
Våra verktyg är mätning av verkligheten och med fakta kan man sedan fatta rätt beslut.

Enkelheten i mätmetoder och programfunktioner är en avgörande framgångsfaktor.

 

Visualisering och daglig styrning
Samtliga berörda skall veta om målen och rapporterna skall vara enkla och lättbegripliga, så att alla förstår innebörden utan minska tveksamhet.

Se exempel på rapporter nedan.

  

 

 

Mer information
Välkommen att läsa mer om INVIDs erbjudande inom området Beslutsstöd Produktion inklusive fallstudier via länken nedan:

Länk – Beslutsstöd Produktion

Tveka heller inte att även kontakta Gert Johansson för personlig information via följande kontaktuppgifter;

  • Tel. 036-440 54 68
  • Mail gert.johansson@invid.se
Tänk efter, tänk om och börja er resa idag…