Inbjudan till AMEa-användarträff 22-23 september!

2016-07-08

Vi på INVID har härmed nöjet att bjuda in er till höstens AMEaanvändarträff som arrangeras den 22-23/9, på klassiska Billingshus i Skövde. Torsdagen ägnas till stor del åt AMEa WEb, medan vi på fredagen fokuserar till 100 % på SommarAME@.

 

En eller två dagar
Vi hoppas givetvis att ni har möjlighet även närvara under båda dagarna, men om det är så att ni enbart har tillfälle att medverka under en av dagarna så är det också givetvis OK.

 

Inspiration
Om ni i dagsläget endast använder en av våra två lösningar så är det inget som hindrar att ni medverkar under såväl torsdagen som fredagen. Se det i stället som ett utmärkt tillfälle att få inblick i - och kanske rent av inspireras av - hur även den andra AMEa-varianten fungerar.

 

Middag och övernattning
Vi hoppas självklart att så många som möjligt av er har möjlighet att medverka på torsdagskvällens middag som, liksom dagens program, självklart är kostnadsfritt för er som användare. Det går givetvis också utmärkt att övernatta på Billingehus mellan torsdagen och fredagen och innan detta mingla i glada kollegors lag. Vi som medverkar från INVID’s sida är kvar på kvällen och gör er gärna sällskap.

 

PuL och Deltagar-dokumentation
Som framgår av sidan 2:s agenda kommer vi på torsdagen ta upp några saker som inte direkt är knutet till lösningen AMEa WEb men som vi tror oss veta intresserar många av er. Det gäller dels Personuppgiftslagen (PuL) men även den ständiga frågan om vad man kan - och bör - skriva när det gäller dokumentation.

 

Omarbetning
När det gäller PuL så är den under omarbetning och kommer ändras på en rad punkter vilket gör att vi enbart av detta skäl tycker att det är en bra idé att få en kort genomgång av hur den praktiskt bör tillämpas. Vi vet också erfarenhetsmässigt att det ofta uppstår frågeställningar rent allmänt kring just PuL vilket också där ett skäl att ägna viss tid åt den.

 

Tveksamheter
Vad gäller dokumentation kring ärenden är det en fråga som vi stöter på ofta och där vi upplever att det många gånger uppstår diskussioner och tveksamheter om vad som gäller vilket också motiverar att vi ägnar en timme av torsdagens program åt detta.

 

Anmälan via aktivitetssite senast 8/9!
Känn er varmt välkommen att anmäla er till aktiviteten senast torsdagen den 8/9 via följande länk nedan:

Länk - Aktivitetssite

 

Hotellbokning
För eventuell hotellbokning ber vi er själva kontakta Billingehus på tel. 0500 - 44 57 00. Hotellkostnaden ombesörjes av er själva.

Mer information
Välkommen att kontakta Magnus Ekros vid INVID om ni önskar mer information om den aktuella aktiviteten:

Inbjudan till AMEa-användarträff 22-23 september!