Smarta funktioner som genererar flera viktiga mervärden

2016-02-10

Plannja Steinwalls AB uppskattar de mervärden som möjliggörs tacka vare smarta funktioner kopplat till företagets affärssystem.

Plannja Steinwalls AB (Steinwalls) grundades 1948 i form av Steinwalls plåt AB och har under åren startat Steinwalls i Landsbro AB. Man slog samman dessa bolag när Plannja förvarades och grundade det nuvarande namnet Plannja Steinwalls AB under 2007.

Produkter och tjänster
Det framgångsrika företaget verkar inom produktgrupperna takgenomföringar, takavvattning, plåtprofiler, bostadsventilation samt centraldammsugare.

Smarta funktioner
INVID levererar heltäckande affärssystemskompetens åt Steinwalls med fokus på utpräglad användarvänlighet. Något som märks påfallande väl vid leveranserna av smarta funktioner via egenutvecklade integrationslösningar runt om affärssystemet Pyramid.

INVID utgör även en frekvent utbildningspartner inom det aktuella affärssystemsområdet.

Många viktiga mervärden
- Vi är mycket nöjda med både Pyramid och INVID. Det finns många mervärden. Den största fördelen med själva affärssystemet är dess flexibilitet. Det känns som att alla problem går att lösa på ett smidigt sätt. 
 
De gånger som vi stöter på problem bollar vi sedan idéer med INVID för att komma fram till den absolut bästa lösningen.

Resultaten brukar inte sällan bli att lösningarna i slutändan blir bättre än vad som har förväntats.

Vi värdesätter verkligen hög kompetens och stor flexibilitet, något som vi verkligen åtnjuter via samarbetet med

INVID, säger Caroline Andersson, verksamhetsutvecklare vid Plannja.

Mer information
Om ni vill läsa mer om Plannja Steinwalls AB och de aktuella lösningarna är ni varmt välkomna att klicka på länken nedan:

Läs mer här – Success Story – Plannja Steinwalls

Smarta funktioner som genererar flera viktiga mervärden