Lyckad Ekonomi- och administrationsutbildning för kunden ACG Gruppens räkning i Jönköping

2016-04-22

Under tisdagen den 19/4 arrangerade INVID en uppskattad Pyramidutbildning inom ekonomi- och administration för ett separat företag, nämligen ACG Gruppen i Borås. Vi fick glädjande nog ett högt utvärderingsbetyg av de engagerade deltagarna.

 

Vid denna fullmatade utbildningsdag ledde Ann Gustafsson, en av INVIDs affärssystemkonsulter, de engagerade deltagarna från ACG Gruppen på INVIDs huvudkontor i Jönköping.

 

Fokus
Utbildningens fokus låg på att ge besökarna kunskaper i hur man kan effektivisera det dagliga bokföringsarbetet i affärssystemet Pyramid.

 

Delmoment
Ann informerade - och demonstrerade - flertalet matnyttiga finesser inom det aktuella området.

Kursens deltagare fick prova på och arbeta hands on inom följande delmoment;

  •          Bokföringsår, kontoplan, kontodimensioner
  •          Momshantering
  •          Standardkonton
  •          Budget
  •          Verifikat, preliminärverifikat och automatkontering
  •          Avstämning reskontra och övriga konton i balansräkningen
  •          Saldo- och resultatinspektion
  •          Studiosökningar, BI - (Business Intelligence) och Tickers
  •          Pyramids ekonomi-rapporter
  •          Bygga egna ekonomi-rapporter

 

Högt utvärderingsbetyg
Av de samtliga inlämnade utvärderingsblanketterna att döma så var det mycket nöjda deltagare som lämnade INVID Jönköping efter den aktuella aktiviteten och vi vill passa på att tacka samtliga från ACG Gruppen för en mycket givande dag.

 

Bilder
Välkommen att klicka på länken nedan för att ta del av ett kortare bildspel från den aktuella aktiviteten.

Bilder – Pyramidutbildning – Ekonomi- och administration

Lyckad Ekonomi- och administrationsutbildning för kunden ACG Gruppens räkning i Jönköping