Stålgross AB

Ett exemplariskt flöde för vår interna kommunikation

- Vi är mycket nöjda med hur INVID hanterar sitt åtagande mot oss. Utifrån ett utpräglat kundorienterat synsätt levererar de ett modernt, stabilt och flexibelt processhanteringssystem som tilltalar oss.

Den användarvänliga lösningen AutoFlowChart hjälper oss att hålla ordning på vårt viktiga kvalitetsledningsarbete.

Sammantaget så skapar denna effektiva lösning ett exemplariskt flöde för vår interna kommunikation,
säger Johan Helge, VD vid Stålgross AB.

 

Läs mer

Stålgross AB