Produktionsuppföljning

Många företag har sett marginalerna minska p.g.a. höjda råvarupriser och ökad konkurrens.

Det är svårt att ta igen förlusterna på intäktssidan.

Vi påstår att det finns minst 20% besparingar att göra vid varje maskin, via industriell automatisering. I många fall utan att några större investeringar behövs.

I ett antal fall har besparingarna varit över 50 % vilket inneburit att man fått ut mer på ett skift än vad man tidigare fick ut på två skift.

Vad som krävs är kunskap om hela flödet från order till leverans och att kontinuerligt arbeta med förbättringar.

För att kunna producera effektivare behövs kontinuerlig uppföljning och beslutsunderlag skapade på fakta i stället för uppskattningar samt ett gemensamt engagemang.

Ägna gärna några minuter åt att titta på vårt koncept och vad vi kan hjälpa till med för att skapa just den information ert företag behöver för att reducera slöseri inom produktionen.

 

Belysande film
Missa inte att titta på en film genom att klicka på startknappen nedan som berättar om svensk industris utmaningar och som visar hur vi på INVID kan hjälpa till med att optimera verksamheter på flera olika smarta sätt;

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »