Intranät

Att kunna organisera sin internformation på ett flexibelt och strukturerat sätt utgör en allt 
viktigare konkurrensfaktor.

I en allt mer konkurrensintensiv värld gäller det att kunna erbjuda en gemensam informationsplattform 
så att samtliga medarbetare skall kunna att tala samma språk såväl internt som internt.

Vikten av att skapa en effektivare verksamhet via exempelvis frekventa informationsutbyten, 
tydliga kunskapsöverföringar och tillgångar till enhetliga mallstrukturer och processbeskrivningar 
kan inte negligeras.

Vi på INVID har stort erfarenhet av intranät och vi bygger våra lösningar på Microsofts stabila 
SharePoint-plattform som säkerställer anpassningsbara lösningar med integration med Office-paketet 
och molntjänst i Office365 men även andra externa system.

Genom åren har vi byggt upp en uppskattad struktur där de ingående modulerna anpassas efter era 
specifika behov och önskemål och som exempelvis kan erbjuda följande innehåll;

  •          Nyheter/Notiser
  •          Meddelanden
  •          Länkar
  •          Bildväxlare
  •          Händelser
  •          Externa nyheter
  •          Väder
  •          Snabbsök
  •          Dokument
  •          Avdelningar/underwebbplatser

 

Vi på INVID hjälper er med att komma igång på ett snabbt sätt.  Ta hjälp av vår erfarenhet från genomförda 
intranätprojekt via färdiga koncept och moduler.

Genomförandet är smidigt och effektivt. Vi inleder med en dagsworkshop hos er där vi beskriver moduler 
och valmöjligheter. Efter installation och intrimningar avslutas projektet i form av en dags utbildning hos er 
för de redaktörer som skall underhålla informationsflödet.

Välkommen att kontakta oss på INVID på tel. 036-30 88 88  
för detaljerad och personlig information om våra intranätslöningar, eller läs pdf:en nedan.

INVID Intranät

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »