Automatisk journalhantering

Vill ni eliminera manuell hantering av traditionell pappershantering och därmed minimera felkällorna? 

INVIDs lösning Automatisk journalhantering eliminerar tidsödande journalhantering och 
ökar kvaliteten genom att verifikat överförs till bokföringen med automatik.Lösningen skapar stor 
smidighet vid journalkörningar. De sparas logiskt i månadsindelade PDF-arkiv, 
varifrån de är lätt sökbara och lättillgängliga.

Missa inte att läsa mer om Automatisk journalhantering genom att klicka på PDF:n nedan.

Välkommen att kontakta oss på INVID på tel. 036-30 88 88 
för detaljerad och personlig information om denna lösning.

Automatisk journalhantering

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »