Backuptjänster - BaaS

Det kräver inte bara rätt investeringar i hårdvara och programvara, utan också i kompetens och rutiner. 
Investeringar i tekniska lösningar är kanske det enkla, men är faktiskt bara en liten del av det som 
krävs för att säkerställa tillgången till organisationens viktiga data.

Med INVIDs distansbackuptjänster hanterar vi hela kedjan från teknik till kompetens inkl. processer 
för att skapa en trygg funktion för backup och återläsning. Vi kontrollerar och garanterar att backuptagning 
fungerar och att data kan återläsas inom den som tid som avtalats.

Exempel på tjänster som vi erbjuder inom detta område redovisas nedan:

  • Distansbackup
  • Off-site lagring av backupkopia
  • Disaster Recovery/ Site Recovery
  • Backup och arkivering av e-post

Välkommen att kontakta oss på INVID på tel. 036-30 88 88 
för detaljerad och personlig information om våra BaaS tjänster.

 

Läs mer om en av våra backuptjänster - Veeam Cloud Connect - här

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »