June Emballage

Pålitlighet, flexibilitet och bra dialoger

- INVID är en pålitlig, flexibel och snabb IT-partner som genererar stor kontroll och
  effektivt flöde i vår verksamhet. Tack vare deras höga kompetensnivå inom Pyramid har vi idag
  tagit ett stort kliv framåt i våra processer.

  Vårt samarbete bygger på pålitlighet, flexibilitet och bra dialoger, säger Mikael Sandberg,
  VD vid June Emballage AB.


Läs mer här

June Emballage