Riskhanteringssystem

Populär lösning för smidig administration av riskhantering

Kraftfull sökfunktion
En av lösningens starkaste funktioner utgörs av den kraftfulla sökfunktionen. Tillsammans med andra funktioner erhålls olika vyer, som t.ex. ”Ej åtgärdade risker”, ”Mina aktiviteter” och ”Aktiviteter som ska genomföras”. Dessa vyer kan med fördel publiceras på t.ex. Intranätets startsida.

Metadata
Via funktionen Metadata kan eventuella risker och konsekvenser kategoriseras och beskrivas. Dessutom kan sannolikheter och konsekvenser uppskattas på en skala mellan 1-5 och därifrån räknas samman till en aktuell allvarlighetsgrad.

Därefter beskrivs och tidssätts ansvarsåtgärderna i en mall med tvingande fält. För ytterligare funktion kan dokument kopplas till olika aktiviteter, exempelvis åtgärdsplaner.

Mailfunktion
Utgående mail kan sändas med automatik till ansvarande person, exempelvis när en aktivitet snart löper ut.

Samma databas
Genom integrationen med Microsoft SharePoint öppnas möjligheter till lagring av tillhörande dokument samt integrerad inloggning via AD.

Detta skapar en strukturerad hantering med ”riskhantering” i samma databas.

 

Välkommen att läsa mer om vår lösning inom Riskhantering via pdf:en nedan och kontakta oss dessutom gärna på tel. 031-301 05 20 för detaljerad och personlig information.

INVID Riskhantering

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »