Ledningssystem

Lösningen är en intelligent kombination av AutoFlowChart, strukturerade processer, rutiner 
och dokument, Microsoft SharePoint (Online) för publicering och effektiv dokumentlagring.

Sammanfattningsvis så utgör ledningssystemet INVIDs samlade erfarenheter av 
ledningsprocesser som har paketerats i en färdig lösning.

Missa inte att läsa mer om Ledningssystem med tolkning genom att klicka på PDF:n nedan.

Välkommen att kontakta oss på INVID på tel. 031-301 05 20 
för detaljerad och personlig information om vårt ledningssystem.

Ledningssystem

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »