Avtalshanteringssystem

Effektiv lösning för administrativ avtalshantering

Strukturerad hantering
Lösningen möjliggör strukturerad hantering av aktuella avtal som sparas på en och samma plats.

Verktyget är användbart för administration av alla slags avtal som t.ex. kund- och leverantörsavtal, maskin-, hyres- eller leasingavtal m.fl. på ett enkelt, strukturerat och flexibelt sätt.

Sökfunktion
INVID Avtalshantering innehåller flera viktiga funktioner, bl.a. sökning och vyer, där ”söket” utgör en kraftfull funktion för att producera olika vyer. I dessa vyer finns bl.a. ”Mina avtal” och ”Avtal som snart löper ut”. För att förenkla användandet, och för att få en översikt av samtliga avtal, kan dessa vyer publiceras lättöverskådligt på Intranätet.

Mailfunktion
Det finns även en funktion som ombesörjer att mail skickas ut till berörda personer före avtalsutgångar med automatik.

Metadata
SharePoints funktioner för Metadata utgör ett viktigt verktyg för att avtalen skall kunna kopplas till relevanta områden för att på ett enkelt sätt få full kontroll på just det avtalet och vilken kund som det berör. Avtalen kan då kopplas till t.ex. kunder, leverantörer, specifika avdelningar, lagringsplatser o.s.v.

 

Välkommen att läsa mer om vår lösning inom Avtalshantering via pdf:en nedan och kontakta oss dessutom gärna på tel. 031-301 05 20 för detaljerad och personlig information.

INVID Avtalshantering

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »