Servicedesk/SPOC

Vi registrerar alla ärenden som kommer in via telefon, mail eller vår webb-portal i vårt 
ärendehanteringssystem. Därefter prioriterar och löser vi ärenden baserat på avtalade 
servicenivåer och överenskomna rutiner.

SPOC (Single Point of Contact) innebär att användare även kan registrera ärenden som inte 
berör tjänster som INVID ansvarar för. Vi registrerar ärendet, samlar in relevant information 
och analyserar ärendet innan vi säkerställer att ärendet vidareförmedlas till rätt supportinstans.

Välkommen att kontakta oss på INVID på tel. 031-301 05 20 
för detaljerad och personlig information om våra Servicedesktjänster.

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »

Kontakta oss

Göteborg

Välkommen att kontakta oss för att erhålla mer information om oss och våra tjänster.

INVID Göteborg

031-301 05 20

goteborg@invid.se


Besöksadress:
Topasgatan 1, 421 48 Västra Frölunda


Maila INVID om önskad kontakt via ett smidigt formulär »