Förnyat avtal avseende IT-tjänster med TCO

2018-01-15

- INVID Globen har fått fortsatt förtroende att leverera central drift och support

INVID Globen har fått fortsatt förtroende att leverera central drift och support åt TCO (Tjänstemännens centralorganisation).

Leveransen säkerställer en IT-miljö som är anpassad för att stödja verksamhetens behov och i enlighet med TCOs IT-strategi.

Livscykelhantering
Förutom central drift och support igår även livscykelhantering av datorer som omfattar allt från hyra av hårdvara med installation och uppsättning av datoranvändare till återtagande av hårdvara efter avtalsperiodens slut.

INVID Globen täcker i och med detta TCOs behov avseende IT-tjänster anpassade efter verksamhetens behov.

 


Kort om TCO
TCO är en påverkansorganisation som arbetar för goda villkor i arbetslivet för landets tjänstemän. Ordförande är Eva Nordmark och organisationens prioriterade frågor just nu är bättre utvecklingsmöjligheter i arbetslivet genom ökat utbildningsutbud och studiefinansiering för yrkesverksamma, en skattereform som gynnar utbildning, ansvarstagande och företagande och en jämställd föräldraförsäkring och minskat arbetstidsgap mellan kvinnor och män.

Viktigt kundsegment
INVID Globens Kent Sjöberg är mycket nöjd med det förnyade avtalet;

- Från INVIDs sida ser vi detta uppdrag som ytterligare ett kvitto på att vi har stort förtroende inom detta viktiga kundsegment. 

Vi uppskattar verkligen att vi har fått detta förtroende av TCO avseende IT-drift samt användarstöd genom Helpdesk, en populär lösning som motsvarar deras efterfrågade behov av IT-tjänster som skall generera viktig verksamhetsnytta.

 

 

 

Förnyat avtal avseende IT-tjänster med TCO