INVID Gruppen förändrar organisationen med målsättningen om att komma ännu närmare våra kunder med ett utvecklat tjänsteutbud

2018-02-19

- resulterar bl.a. i att fem av de ingående bolagen, som tills nu ingår i INVID Mitt AB, skapar det nya varumärket Britt och det nya bolaget Britt Sweden AB.

 

Utvecklat tjänsteutbud
Vi inom INVID Gruppen AB genomför en förändring av vår organisation för att kunna komma ännu närmare våra kunder med ett utvecklat tjänsteutbud.

Detta resulterar bl.a. i att fem av de ingående bolagen, som tills nu ingår i INVID Mitt AB, skapar det nya varumärket Britt och det nya bolaget Britt Sweden AB.


Stark expansion
Den aktuella förändringen är en naturlig följd av INVID Gruppens starka expansion under senare år.  I och med att de samtliga ingående bolagen har tagit allt större marknadsandelar på sina respektive orter har de i samband med detta valt att till stor del utveckla regionala erbjudanden som har anpassats maximalt för sina aktuella målgrupper.

Detta angreppssätt har uppskattats av kunderna och kommer att fortsätta även framöver. 

 

Succesiv övergång
För att undvika att vissa dialektala erbjudanden skall resultera i problematik med att kunna presentera en gemensam tjänsteportfölj mot marknaden under ett och samma varumärke genomförs förändringen succesivt och i bästa samförstånd under innevarande år.

Britt Sweden
De fem bolag som väljer att skapa det nya bolaget Britt Sweden AB finns etablerat med kontor i Västerås, Stockholm, Falun, Örebro och Eskilstuna.

Totalt kommer företaget att bestå av ca 80 medarbetare som omsätter ca 300 MSEK. Bolagsstrukturen kommer, precis som tidigare, bestå av en gemensam koncernmoder som majoritetsägare.

Ingen ägarförändring kommer att ske utan bolagen kommer vara personalägda även fortsättningsvis.

INVID Gruppen
INVID Gruppen kommer att finnas kvar som tidigare med kontor på orterna Göteborg, Jönköping, Nässjö, Globen, Varberg, Vetlanda och Värnamo med totalt 120 medarbetare som tillsammans omsätter ca 250 MSEK.

 

Kommentarer


- ”Vi kommer även fortsättningsvis att ha ett starkt samarbete med INVID Gruppen. Ett kvitto på detta är att vi omgående kommer att starta upp ett inköps- och konsultsamarbete oss emellan. Att vi går skilda vägar kommer inte att påverka våra kunder på ett negativt sätt. Tvärtom, detta kommer att resultera i positiva effekter för dem i och med att de båda bolagen kommer att kunna utveckla tjänster och funktioner snabbare och effektivare för att i framtiden kunna leverera ännu bättre, säkrare och digitala IT-tjänster”, säger Tore Nallgård, VD för Britt Sweden AB, nuvarande VD vid INVID Mitt AB.

- ”Förändringen känns helt naturlig och kommer helt rätt i tiden för vår del.  Vårt erkänt starka INVID-varumärke kommer att finnas kvar på marknaden och våra ingående bolag ges nu helt nya förutsättningar och möjligheter till att kunna utveckla sina digitala spjutspetslösningar i vår önskat snabba takt. Det här känns bra och kommer förhoppningsvis att uppskattas av våra trogna kunder som har valt INVID som sin stabile och proaktive
IT-partner som gör IT enkelt.

Avslutningsvis vill jag önska Britt Sweden AB och dess medarbetare lycka till i framtiden och vi ser fram emot de positiva effekter som våra inköps- och konsultsamarbeten förhoppningsvis kommer att generera för båda parter,” säger André Prien, VD för INVID Gruppen AB.

 

Mer information
För mer information, vänligen kontakta:

André Prien
VD INVID Gruppen AB  
Telefon: 036-30 88 88
E-post: andre.prien@invid.se

Tore Nallgård
vVD INVID Gruppen AB
Telefon: 021-10 66 00
E-post: tore.nallgard@invid.se

 

 

 

INVID Gruppen förändrar organisationen med målsättningen om att komma ännu närmare våra kunder med ett utvecklat tjänsteutbud