INVID Gruppen förändrar organisationen med målsättningen om att komma ännu närmare våra kunder med ett utvecklat tjänsteutbud

2018-02-19

INVID Gruppen förändrar organisationen med målsättningen om att komma ännu närmare våra kunder med ett utvecklat tjänsteutbud

- resulterar bl.a. i att fem av de ingående bolagen, som tills nu ingår i INVID Mitt AB, skapar det nya varumärket Britt och det nya bolaget Britt Sweden AB.Läs mer

Vi söker nya medarbetare tack vare flera nytagna IT-driftsaffärer

2018-02-09

Vi söker nya medarbetare tack vare flera nytagna IT-driftsaffärer

- Är du kanske en av totalt fyra kundorienterade personer som vi just nu efterlyser till vår positiva arbetsplats?Läs mer