Nu är det här, genombrottet för kombinationen av Virtual Reality-teknik och central klient-hantering

2017-09-28

- Stor uppslutning under en fullmatad Arkitektdag som gav många viktiga aha-upplevelser

 

Visualisering av grafiktunga projekt
Virtual Reality-teknik (VR) kan tillföra viktiga mervärden för visualisering av olika typer av grafiktunga projekt.

 

Kombination med central drift
Detta, tillsammans med VDI (Virtual Desktop Infrastructure) som innebär att man kan köra klientsystem i en centraliserad drift på en serverplattform i datahallen, utgör en synnerligen intressant kombination.

 

 


Flera fördelar

Lösningen skapar flera fördelar, bl.a.  att man kan kombinera en personaliserad arbetsmiljö för sina användare samtidigt som man hanterar alla klienter centralt.


Välbesökt Arkitektdag
Under tisdagen den 28/9 arrangerade INVID och HP:s ett välbesökt eftermiddags-seminarium under namnet Arkitektdagen som gav de intresserade åhörarna flera aha-upplevelser.

 

Personaliserad arbetsmiljö och centraliserad klienthantering
Efter en uppstartande lunch fick de ca 30 besökarna inledningsvis lyssna till Rickard Kindlund som berättade om hur man kan kombinera en personaliserad arbetsmiljö för sina användare med centraliserad hanteraring av alla klienter i en datahall.

 

 

 

Förenklad felsökning och optimering
Därefter var det dags för Patrik Landerholm att ta över scenen för att visa och förklarar hur VR gör det möjligt att kliva in i 3D CAD-modellen och som bl.a. underlättar felsökning och optimering av modellerna.

 

Verklig upplevelse
VR ger också konstruktörer, arkitekter och designers möjlighet att förmedla en nära nog verklig upplevelse av miljön eller produkten för slutanvändaren.

 

Lyckad BIM-projektering
Eric Wigren berättade sedan om NTI-metoden, vägen till lyckad BIM-projektering.

 

 

 

Hjälp med kravspecifikationer och upphandlingar
Pål Dahlström avslutade sedan föredragandet med att berätta om hur man kan få hjälp med kravspecifikationer och upphandlingar.


Mer information?
Vill du också få mer information om hur vi på INVID kan hjälpa er med att kombinera kombinationen av Virtual Reality-teknik och central klient-hantering?

Tveka inte i så fall att slå en signal till oss på INVID Globen på tel. 08- 08-506 003 00.

 

 

Nu är det här, genombrottet för kombinationen av Virtual Reality-teknik och central klient-hantering