Omfattande helhetsavtal med Saxlund International

2017-05-12

En framåt energikoncern väjer en helhetsleverans från INVID avseende såväl nytt affärssystem som drift och konsulttjänster.

 

Nytecknat avtal
INVID Globen har i dagarna tecknat ett omfattande avtal med den framåtsträvande energikoncernen Saxlund International (Saxlund).


Helhetsleverans inklusive affärssystemet Pyramid
Det handlar om en helhetsleverans av såväl det nyvalda affärssystemet Pyramid som drift och konsulttjänster till koncernens enheter i Nacka, Hagfors och Kristianstad.


Kort om Saxlund
Saxlund är en ledande aktör inom bioenergi, med produkter, tjänster och kompletta system världen över. Kärnan i verksamheten är värmeåtervinning, förbränningsteknik och materialhantering.

SRE-RENERGI är Saxlunds starka varumärke inom rökgaskondensering och rökgasrening.

Välkommen att läsa mer om Saxlund här

 

 

Tidplan
Migrering och installation av den aktuella IT-miljön kommer att påbörjas under slutet av maj vid enheterna i Hagfors och Kristianstad, därefter följer huvudkontoret i Nacka.


Fortsatta framgångar
INVID Globens Hans Skoglund är mycket nöjd med det nytecknade avtalet;
- Från INVIDs sida är vi stolta och glada över våra fortsatta framgångar på marknaden, något som har resulterat i ett flertal nytecknade avtal under senare tid.

Helhetsavtalet med Saxlund markerar vår positionering som en proaktiv helhetsleverantör som attraherar flera olika typer kundsegment. 

Vi uppskattar verkligen att vi har fått förtroendet av att utgöra en viktig partner i deras fortsatta resa kantad av utvecklande verksamhetsnytta i en konkurrensintensiv bransch.

 

Omfattande helhetsavtal med Saxlund International