Nytecknat IT-driftsavtal med HMXW arkitekter AB

2017-03-14

- ännu ett framgångsrikt arkitektkontor väljer ett långsiktigt samarbete med INVID

 

Framgångarna fortsätter för oss på INVID  avseende nyteckningar av avtal med framgångsrika föetag.

 

Totaldrift
Ett av de senare exemplen på detta faktum utgörs av det treåriga avtal som i dagarna har tecknats mellan INVID Globen och företaget HMXW arkitekter AB (HMXW) avseende totaldrift av arkitektkontorets IT-miljö inklusive Affärssystem och arkitekt/CAD program samt på platsen-support.

 

Om kunden
HMXW har verkat sedan mitten av 70-talet och under perioden 1988–1998 hette företaget Hederus Malmström Arkitekter AB för att sedan byta namn till Fråne Hederus Malmström AB t.o.m. 2006.

Det handlar om en aktör som tror på en finstämd men karaktärsfull arkitektur där rumsliga samband, rumsupplevelser och materialkänsla bär den arkitektoniska idén.

Företaget sysselsätter i dagsläget ca 25 personer som tillsammans omsätter cirka 30 miljoner SEK.


Välkommen att läsa om HMXW arkitekter här

 

HMXW Arkitekter

 

Viktigt kvitto
INVID Globens Hans Skoglund är mycket nöjd med det nytecknade avtalet;
- Vi på INVID är mycket tacksamma, och samtidigt ödmjuka, inför det faktum att vårt erkänt starka IT-driftskoncept tar allt större marknadsandelar på en konkurrensintensiv marknad. 

Det känns som om vi har erhållit ytterligare ett viktigt kvitto på att vårt konkurrenskraftiga erbjudande faller förtroendeingivande kunder i smaken när vi nu har tecknat detta treåriga avtal med HMXW arkitekter avseende totaltdrift av deras IT-miljö.

 

Nytecknat IT-driftsavtal med HMXW arkitekter AB