Tredje AP fonden har tecknat molntjänst-avtal med INVID Globen

2017-01-30

- avseende backup-lösning med hög grad av säkerhet och tillgänglighet

 

Tredje AP fonden, (AP3) har tecknat ett avtal med INVID Globen som täcker deras behov avseende Backup as a Service (BaaS) som kan uppvisa, samt bibehålla, efterfrågad kvalitet.

 

Kort om Tredje AP-fonden
AP3 är en av fem buffertfonder i det svenska allmänna pensionssystemet som består av Första, Andra, Tredje, Fjärde och Sjätte AP-fonden.

Det handlar om statliga pensionsfonder vars styrelser tillsätts av regeringen. Fonderna har en mer självständig ställning än vanliga myndigheter eftersom styrelsen har fullt ansvar och AP-fonderna endast styrs av lag och inte av direktiv från regeringen. AP-fonderna utvärderas varje år av
Finansdepartementet.

 

Strategiskt inriktningsbeslut
AP3 har tagit ett strategiskt inriktningsbeslut med avsikt att inte äga eller driva IT-relaterade produkter oberoende var dessa är fysiskt placerade, utan i stället köpa molntjänster som marknaden erbjuder.

Den aktuella upphandlingen med INVID Globen avser backuptjänster (BaaS) i form av en molntjänst.

 

Hög säkerhet och tillgänglighet
Syftet med denna upphandling är att implementera en backup-lösning som ger en högre grad av säkerhet och tillgänglighet än dagens lösning.


Kvitto
INVID Globens Hans Skoglund är mycket nöjd med det nytecknade avtalet;
- Från INVIDs sida ser vi detta uppdrag som ytterligare ett kvitto på att vi fortsätter att erhålla allt större marknadsandelar inom intressanta kundsegment. Vi uppskattar verkligen att vi har fått detta förtroende av Tredje AP fonden avseende Backup as a Service (BaaS), en populär lösning som kan uppvisa, samt bibehålla, deras efterfrågade kvalitet.

Tredje AP fonden har tecknat molntjänst-avtal med INVID Globen