Alfdex

Ett optimalt ledningssystem

- INVID kan den ack så viktiga konsten att sätta sig in i en verksamhets
  olika utmaningar på ett såväl snabbt som naturligt sätt. Tack vare deras
  imponerande kompetens och utpräglade lyhördhet har vi erhållit ett mycket
  användarvänligt och flexibelt ledningssystem på SharePoint-plattform som
  stödjer våra processer på ett optimalt sätt säger Stefan Thermaenius,
  systemansvarig vid Quality system på Alfdex AB.


Läs mer här

Alfdex